top of page
side1.jpg

Tasarım Hizmetleri

Bir projenin ilk adımlarından olan tasarım sürecinde alınan kararların her biri projenin sürdürülebilirliğini ve yatırımsal verimliliğini etkiler. Akalite Yapı, bir mimarlık ve inşaat şirketi olarak konsept tasarımından uygulama projesine tüm tasarımı üstlenebildiği gibi, şematik mimari dizaynı hazır projelere geliştirme hizmeti de sunmaktadır.

Akalite Yapı, yenilikçi teknolojileri ve fırsatları takip ederek sürdürülebilir, işlevsel, estetik, ekonomik, çevreye duyarlı, kaynakların doğru kullanımını hedefleyen bir strateji ile hareket etmektedir.

Architectural Building_edited.jpg

Mimari

Akalite Yapı, firma anlayışı olarak inşa edilecek her bir projenin geleceğe atılan bir adım olduğu felsefesi ile projenin sürdürülebilirliğini elden bırakmamaktadır. Projenin mimari aşamasında hem işlevler hem de estetik ön planda tutularak oluşturulan forma, detaylar üretilmektedir.

Bina tasarımındaki başlıca etkenler olan arazi, bina formu, sistemler ve yapı malzemeleri arasında kurulan ilişkilere dayalı bütünsel bir yaklaşım ile süreç geliştirilmektedir. Ticari, mesken binaları planlama aşaması ve tasarımı için konsept mimarisi, avan proje, statik ön modelleme, yapı bilgi modellemesi(BIM) ile 3D proje ve render hizmetleri verilmektedir. Konsept tasarımından nihai inşaat sürecine kadar yapılan 2D ve 3D tasarım hizmetleri proje hakkında alınacak kararların doğruluğunu belirleyerek proje performansını arttırıp, hata oranını azaltmaktadır.

Modern Interior Design_edited.jpg

İç Mimari

Yeni inşa edilen veya halihazırda mevcut binaların iç mimari ihtiyaçları, her bir projenin kendi konsepti ve müşteri tercihleri ön planda tutularak belirlenmektedir. İç mimari projenin ilk aşamasında müşteri ihtiyaç analizi ile başlanmaktadır. Bu aşama ile oluşumu başlayan konsept panosuna mekan içi işlev tasarımı, gerekli kullanım amaçlarının analizi eklenerek proje detayları belirlenir. Proje tasarımı, malzeme seçiminden uygulama projesine kadar müşteri ile interaktif bir çalışma sağlanarak gerçekleştirilir. Proje tasarımı, hazırlanan üç boyutlu görseller ile desteklenerek gerçekçi bir atmosfer yaratılır ve müşteri beklentilerini karşılıyor ise hayata geçirilir.

Country Club_edited.jpg

Peyzaj

Akalite Yapı, hazırlanan projelerde ticari alanların açık alanlarını ve mesken projelerin bahçe ve ortak alan düzenlerini tasarlamaktadır. Proje alanının keşfi ile başlayan peyzaj tasarımı çevreye duyarlı ve görselliği ön planda tutan peyzaj uygulamaları yapılmaktadır. Yapılan projenin bağımsız bölümleri kadar, ortak alanların verimliliğinin ve estetiğinin üst düzeye çıkarılması bir projenin başarılı olmasındaki etkenlerdendir. Bu anlayış ile proje alanına anlık çözümler üretmek yerine, uzun vade odaklı peyzaj projeleri hazırlanmaktadır.

bottom of page