top of page

Proje Hizmetleri

Proje Öncesi Hizmetler

Proje öncesi evresinde müşteriye söz konusu projenin aşamaları, girişim süreci ve nihai inşaata kadar izlenecek yol şemasının taslağı sunularak müşteriyi proje hakkında bilgilendirmek ve maliyetleri belirlemek amaçlanmaktadır. Bu süreç müşterinin yapılacak olan projeyi daha iyi anlamasına yardımcı olmaktadır. Proje tasarımından önce yer alan bu süreçte şematik planlar hazırlanılarak işin daha çok teknik detaylar müşterilere sunulur ve buna göre sürecin nasıl oluşacağına karar verilir.
Proje öncesi verilen hizmetler; imar mevzuatı konusundaki incelemeler, fizibilite çalışmaları, topografik analizler, inşa edilebilir alanda bir şematik plan oluşturma, projelendirme için gerekli kaba inşaat maliyeti ve zaman analizini kapsamaktadır. Proje öncesi verilen hizmetlerde amaç verimliliği en üst düzeyde tutup hata ve yanılma paylarını azaltmaktır. Bu sayede proje esnasında öngörülemeyen problemlerden doğacak zarar minimuma indirgenerek projeden alınacak kar arttırılır.

Proje Hizmetleri

Bir proje pek çok alandaki kolektif çalışmanın bir araya gelmesi ile oluşturulur. Proje öncesi evre ile birlikte proje başlangıç aşamasından itibaren veri toplama, konsept tasarım, kesin proje, uygulama projesi, maliyet hesapları, inşaat yönetimi, teslim etme evreleri Akalite Yapı’nın  verdiği proje hizmetleridir.
Proje, yönetmelik ve standartlara uygun olarak mekanik, statik ve elektrik ekipleri ile avan projeden uygulama ve detay çizimlerine kadar yönetilmektedir. Nizami yaklaşımlar ile müşteri talepleri ve beklentileri ön planda tutularak maliyet ve süre tasarrufu hedeflenmektedir.

bottom of page