top of page

Planlama ve Danışmanlıklar

Akalite Yapı, bir mimarlık ve inşaat firması olarak proje dahili veya haricinde planlama ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu süreçte proje planlama evresinde olan durum tespiti, arazi fizibilite çalışmaları ile müşteri beklentilerinin ve yatırımsal verimliliğin en üst düzeyde olmasına destek sağlanılır. Danışmanlık hizmetleri deprem riski değerlendirme ve güçlendirme ile cephe teknik analizini kapsar.

Riskli Yapı Değerlendirme ve Güçlendirme

Riskli yapı değerlendirme ve güçlendirme hizmetleri ülkenin jeofiziksel durumundan ötürü en önemli danışmanlık hizmetlerindendir. Bundan ötürü mevcut veya yeni bina farkı yapılmaksızın yapılara risk analizi yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Akalite Yapı riskli yapı analizlerinin gerçekleşme evrelerinin izlenmesi ve raporlanması işlemlerinin yanı sıra, riskli yapı alanlarında izlenmesi gereken metotlardan, kullanılması gereken sistemlere ve malzeme analizine kadar hizmet vermektedir. Bu süreçten elde edilen veriler ile talep edilirse tasarım süreçlerine geçilmektedir.

cephe.jpg
riskli_alanin_tespiti.jpg

Cephe

Bir mimarinin en önemli unsurlarından olan cephe bakıldığında göze ilk çarpan mimari elemandır. Estetik özelliğinin çok etkili olmasının yanı sıra cephe sadece bina kabuğu olarak görülmemelidir. Mimari, fiziki, coğrafi çalışmaların harmanlanması ile ortaya çıkan cephe çalışması ile dışsal estetik sağlandığı kadar içsel işlevsellik de sağlanmaktadır. Bir cephenin doğru tasarımı aydınlatmayı, gölge alanları sağlamayı, doğru ve yeterli havalandırmayı, gürültü kirliliğini izole etmeyi, ısınma ve soğumayı etkilemektedir. Akalite Yapı, cephe tasarımları ile estetiği ve işlevselliği bir araya getirmeyi amaçlar.
 

bottom of page